โครงการในต่างประเทศ

เปิดดำเนินการแล้ว

บริษัท เซน้ำน้อย และ เซกะตำ ไฮโดร เพาเวอร์ จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ปอยเปต) จำกัด

ประเภทโรงงาน : ระบบสายส่งไฟฟ้า

บริษัท น้ำแจ ไฮโดร เพาเวอร์ จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

Dau Tieng Tay Ninh Energy Joint Stock Company

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

Phu Yen TTP Joint Stock Company

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท เรย์ เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท อมตะ เพาเวอร์ (เบียนหัว) จำกัด

ประเภทโรงงาน : ไฟฟ้าสำรองสำหรับธุรกิจซื้อขาย
อยู่ในระหว่างการพัฒนา

บริษัท ทัดซะกอย ไฮโดร เพาเวอร์ จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

บริษัท น้ำคาว ไฮโดรเพาเวอร์ จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
  • เปิดดำเนินการแล้ว
  • อยู่ในระหว่างการพัฒนา