โครงการภายในประเทศ

เปิดดำเนินการแล้ว

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 4 จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 5 จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 3 จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 4 จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 2 จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 2 จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บี.กริม ยันฮี โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท บี.กริม เสนา โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าขยะ

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัท บ่อทอง วินด์ ฟาร์ม จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังงานลม
อยู่ในระหว่างการพัฒนา

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อู่ตะเภา) จำกัด

ประเภทโรงงาน : ไฮบริด

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 3 จำกัด

ประเภทโรงงาน : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
  • เปิดดำเนินการแล้ว
  • อยู่ในระหว่างการพัฒนา