บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 2 จำกัด

โครงการอยู่ในระหว่างการพัฒนา
ประเภทโรงงาน โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
กำลังการผลิตไฟฟ้า 140 เมกะวัตต์
ทำเลที่ตั้ง อ่างทอง