โครงการภายในประเทศ

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จำกัด

โครงการอยู่ในระหว่างการพัฒนา
ประเภทโรงงาน โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
กำลังการผลิตไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์
ทำเลที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมวีอาร์เอ็ม ราชบุรี