บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 5 จำกัด

โครงการเปิดดำเนินการเเล้ว
ประเภทโรงงาน โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
กำลังการผลิตไฟฟ้า 133 เมกะวัตต์
ทำเลที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)