บริษัท บ่อทอง วินด์ ฟาร์ม จำกัด

บริษัท บ่อทอง วินด์ ฟาร์ม จำกัด

โครงการเปิดดำเนินการเเล้ว
ประเภทโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานลม
กำลังการผลิตไฟฟ้า 16 เมกะวัตต์
ทำเลที่ตั้ง มุกดาหาร