บริษัท บี.กริม ยันฮี โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด

บริษัท บี.กริม ยันฮี โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด

โครงการเปิดดำเนินการเเล้ว
ประเภทโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กำลังการผลิตไฟฟ้า 59.7 เมกะวัตต์
ผู้รับเหมา (EPC) Italthai Engineering Co., Ltd, Pesco
ทำเลที่ตั้ง นครปฐม