บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด

โครงการเปิดดำเนินการเเล้ว
ประเภทโรงงาน โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
กำลังการผลิตไฟฟ้า 130 เมกะวัตต์
กำลังการผลิตไอน้ำ 30 ตัน/ชั่วโมง
ผู้รับเหมา (EPC) Sumitomo Corporation, Toshiba Plant Systems
ทำเลที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมเหมราช