บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด

บริษัท บี.กริม บีไอพี เพาเวอร์ 1 จำกัด

โครงการเปิดดำเนินการเเล้ว
ประเภทโรงงาน โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
กำลังการผลิตไฟฟ้า 115 เมกะวัตต์
กำลังการผลิตไอน้ำ 20 ตัน/ชั่วโมง
ผู้รับเหมา (EPC) IHI Corporation, Thai Jurong Engineering
ทำเลที่ตั้ง สวนอุตสาหกรรมบางกะดี