โครงการภายในประเทศ

โรงไฟฟ้าไฮบริดสนามบินอู่ตะเภา

โครงการอยู่ในระหว่างการพัฒนา
ประเภทโรงงาน โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบไฮบริดควบคู่กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กำลังการผลิตไฟฟ้า 95 เมกะวัตต์
ทำเลที่ตั้ง สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา