บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อู่ตะเภา) จำกัด

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อู่ตะเภา) จำกัด

โครงการอยู่ในระหว่างการพัฒนา
ประเภทโรงงาน โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมแบบไฮบริดควบคู่กับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กำลังการผลิตไฟฟ้า 95 เมกะวัตต์
ทำเลที่ตั้ง สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา