โครงการภายในประเทศ

บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด

โครงการเปิดดำเนินการเเล้ว
ประเภทโรงงาน โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
กำลังการผลิตไฟฟ้า 123 เมกะวัตต์
กำลังการผลิตไอน้ำ 55 ตัน/ชั่วโมง
ผู้รับเหมา (EPC) Thai Jurong Engineering
ทำเลที่ตั้ง อ่างทอง