บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จำกัด

โครงการเปิดดำเนินการเเล้ว
ประเภทโรงงาน โรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
กำลังการผลิตไฟฟ้า 124 เมกะวัตต์
ทำเลที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)

* กำลังการผลิตติดตั้งเดิม 124 เมกะวัตต์ จะเป็น 140 เมกะวัตต์ ภายใต้เกณฑ์การสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม หลังจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าปัจจุบันกับ กฟผ. สิ้นสุดลง