โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร

โครงการเปิดดำเนินการเเล้ว
ประเภทโรงงาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กำลังการผลิต 31 เมกะวัตต์
ทำเลที่ตั้ง กรุงเทพฯ, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ฉะเชิงเทรา, เพชรบูรณ์, สุราษฎร์ธานี