บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท โปรเกรส อินเตอร์เคม (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการเปิดดำเนินการเเล้ว
ประเภทโรงงาน โรงไฟฟ้าขยะ
กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์
ทำเลที่ตั้ง ราชบุรี