ราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 25/10/2564 16:50

BGRIM

41.50 บาท

เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)

+0.25 (0.61%)

วันก่อนหน้า

41.25

ราคาเปิด

41.25

สูง

41.75

ต่ำ

41.25

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

4,752,000

Value('000 Baht)

197,415,475

ช่วงราคาระหว่างวัน

41.25 - 41.75

ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์

38.75 - 56.00