ปฏิทินนักลงทุน

21 ก.พ. 2562
รายละเอียด : BGRIM at Maybank Kim EngThailand Corporate Day @ Malaysia
24 ม.ค. 2562
รายละเอียด : BGRIM at J.P. Morgan's Thailand Conference @ St. Regis Hotel Bangkok
16 ม.ค. 2562
รายละเอียด : BGRIM at Kasikorn Utility Day @ Kasikorn Securities
08 ม.ค. 2562
รายละเอียด : Non-Deal Roadshows
07 ธ.ค. 2561
รายละเอียด : Q3'2018 Opportunity Day @ 10.00hrs / SET
27 พ.ย. 2561
รายละเอียด : Q3'2018 Analyst Presentation @ 10.00hrs / The Athenee Hotel (Formerly Plaza Athenee Hotel)
24 ส.ค. 2561
รายละเอียด : Q2'2018 Opportunity Day @ 11.20hrs / SET
22 ส.ค. 2561
รายละเอียด : Q2'2018 Analyst Presentation @ 14.00hrs / The Athenee Hotel (Formerly Plaza Athenee Hotel)
30 พ.ค. 2561
รายละเอียด : Q1'2018 Opportunity Day @ 10.10hrs / SET