ปฏิทินนักลงทุน

20 พ.ค. 2563
รายละเอียด : Q1'2020 Analyst Meeting @14.00 via Microsoft Teams
06 มี.ค. 2563
รายละเอียด : Q4'2019 Opportunity Day 10.10 @ SET
29 พ.ย. 2562
รายละเอียด : Q3'2019 Opportunity Day 11.20 @ SET
22 พ.ย. 2562
รายละเอียด : Q3'2019 Analyst Presentation 14.00 @ The Athenee Hotel (Formerly Plaza Athenee Hotel)
27 ส.ค. 2562
รายละเอียด : Q2'2019 Opportunity Day 11.20 @ SET
23 ส.ค. 2562
รายละเอียด : Q2'2019 Analyst Presentation 14.00 @ The Athenee Hotel (Formerly Plaza Athenee Hotel)
29 พ.ค. 2562
รายละเอียด : Q1'2019 Opportunity Day 10.10 @ SET
21 พ.ค. 2562
รายละเอียด : Q1'2019 Analyst Presentation 10.00 @ The Athenee Hotel (Formerly Plaza Athenee Hotel)
08 พ.ค. 2562
รายละเอียด : BGRIM at Jefferies 2019 ASEAN & India Corporate Access Days @ The Fullerton Hotel Singapore