ปฏิทินนักลงทุน

22 เม.ย. 2564
รายละเอียด : Annual General Meeting 2021 @ 10.00 / via Electronic Media (E-AGM)
12 มี.ค. 2564
รายละเอียด : Q4'2020 Opportunity Day 09.15
09 มี.ค. 2564
รายละเอียด : YE2020 Analyst Meeting @10.00 via Microsoft Teams
15 ธ.ค. 2563
รายละเอียด : Q3'2020 Opportunity Day 09.15
20 พ.ย. 2563
รายละเอียด : Q3'2020 Analyst Meeting @10.00 via Microsoft Teams
28 ส.ค. 2563
รายละเอียด : Q2'2020 Opportunity Day 10.15
21 ส.ค. 2563
รายละเอียด : Q2'2020 Analyst Meeting @10.00 via Microsoft Teams
10 ก.ค. 2563
รายละเอียด : Annual General Meeting 2020 @ 10.00 / Company's Head Office
27 พ.ค. 2563
รายละเอียด : Q1'2020 Opportunity Day 10.15