ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ

ความน่าเชื่อถือและความมีเสถียรภาพ

ผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมต้องการแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้และมีเสถียรภาพสูง เพราะหากไม่มีพลังงานไฟฟ้าแล้ว กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนก็จะหยุดชะงัก ระบบการจ่ายไฟฟ้าของ บี.กริม เพาเวอร์ สามารถช่วยป้องกันการสูญเสียในกระบวนการผลิตและช่วยเพิ่มคุณภาพของกระบวนการผลิตได้ บริษัทฯ จัดให้มีกังหันก๊าซสำรองและมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับเป็นแหล่งพลังงานแหล่งที่สองในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องในโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตของผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมจะสามารถดำเนินไปได้โดยราบรื่น นอกจากนั้นโครงข่ายของเรายังมีระบบสายส่งไฟฟ้าระยะสั้นแยกออกมาต่างหากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าให้สูงสุด

การให้บริการแบบครบวงจร

ลูกค้าของ บี.กริม เพาเวอร์ จะได้รับประโยชน์จากบริการชั้นนำที่ครอบคลุมตั้งแต่บริการบำรุงรักษาระบบท่อส่งไอน้ำ บริการไฟฟ้าแรงสูง บริการ Thermo Scan ไปจนถึงบริการให้คำปรึกษาด้านไฟฟ้า โดยบริการที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น เป็นส่วนหนึ่งใน “Energy Care Package” สำหรับพลังงานไฟฟ้าและพลังงานไอน้ำ ซึ่งเป็นแพคเกจบริการที่ออกแบบขึ้นเฉพาะสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมแต่ละรายและสิ่งสำคัญที่สุดคือ การที่เรามีที่ตั้งของโรงงานอยู่ใกล้กับลูกค้าผู้ใช้ไฟของเรามาก ดังนั้นเราจึงสามารถให้บริการและพร้อมให้การซ่อมบำรุงได้ตลอด 24 ชม.

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

กลุ่มบุคลากรระดับผู้จัดการของ บี.กริม เพาเวอร์ ผ่านการสั่งสมประสบการณ์การทำงานด้านพลังงานมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในปัจจุบัน โดยเขาเหล่านั้นได้ยืนเคียงข้างเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าผู้ใช้ไฟในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่มาแล้วถึง 2 ครั้ง นอกจากนั้นบุคลากรของเรายังได้รับประสบการณ์ที่มีค่าจากความสำเร็จในการร่วมงานกับบริษัทพลังงานและบริษัทวิศวกรรมยักษ์ใหญ่ของโลก เช่น E.ON, EnBW และ ณ ขณะนี้คือ Sumitomo Corporation ด้วยเหตุนี้ เราจึงถือเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นแนวหน้าของประเทศไทยที่มีประสบการณ์อันกว้างขวางและลึกซึ้ง ส่งผลให้ลูกค้าได้รับผลประโยชน์จากบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

ระบบที่มีเสถียรภาพและส่วนลด

ลูกค้าของ บี.กริม เพาเวอร์ มั่นใจได้ว่าไฟฟ้าและไอน้ำถูกผลิตด้วยระบบที่มีเสถียรภาพที่สุดเหมาะสำหรับผู้ใช้อุตสาหกรรม สามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิต ส่งผลให้กำไรจากการดำเนินธุรกิจของลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าอย่างเห็นได้ชัดเจน เนื่องจากเรามีส่วนลดราคาค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมตลอดอายุของสัญญาการใช้ไฟฟ้า