ติดต่อ

อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ประเทศไทย
โทร. +66 (0) 2710 3400
แฟกซ์. +66 (0) 2379 4245

ฝ่ายขายและการตลาด
โทร. +66 2821 6400 ต่อ 3761
อีเมล: wimonrat.c@bgrimmpower.com
นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี 202-203 หมู่ 5 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย
โทร. +66 (0) 2156 9897
แฟกซ์. +66 (0) 2150 7994
นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี 202-203 หมู่ 5 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย
โทร. +66 (0) 2156 9897
แฟกซ์. +66 (0) 2150 7994
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 205/7 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ประเทศไทย

โทร. +66 (0) 3849 3470-4
แฟกซ์. +66 (0) 3849 3475
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 205/7 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ประเทศไทย

โทร. +66 (0) 3849 3470-4
แฟกซ์. +66 (0) 3849 3475
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) 700/370 หมู่ 6 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ประเทศไทย 
โทร. +66 (0) 3821 3317, +66 (0) 3874 3470,
แฟกซ์. +66 (0) 3821 4363
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) 700/371 หมู่ 6 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ประเทศไทย
โทร. +66 (0) 3821 3317, +66 (0) 3874 3470,
แฟก. +66 (0) 3821 4363
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) 700/631 หมู่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 ประเทศไทย

โทร. +66 (0) 3821 0421
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) 700/695 หมู่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ประเทศไทย
โทร. +66 (0) 3804 7031
แฟกซ์. +66 (0) 3804 7032
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) 700/696 หมู่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ประเทศไทย
โทร. +66 (0) 3804 7031
แฟกซ์ +66 (0) 3804 7032
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) 7/316 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย 
โทร. +66 (0) 3803 6307
แฟกซ์. +66 (0) 3803 6308
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) 7/317 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย
โทร. +66 (0) 3803 6307
แฟกซ์. +66 (0) 3803 6308
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) 7/491 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย 
โทร. +66 (0) 3802 9570
แฟกซ์. +66 (0) 3802 9572
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) 7/492 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย 
โทร. +66 (0) 3802 9570
แฟกซ์. +66 (0) 3802 9572
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง) 7/507 หมู่ 6 ตำบลมาบยางพร
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 ประเทศไทย 
โทร. +66 (0) 3801 6343
แฟกซ์. +66 (0) 3801 6344
369/27 หมู่ 6 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 ประเทศไทย
โทร. +66 (0) 3819 0474
แฟกซ์. +66 (0) 3819 0475
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ตะวันออก (มาบตาพุด)
10 ซอย จี 2 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 ประเทศไทย 
โทร. +66 (0) 3868 5589-91
แฟกซ์. +66 (0) 3868 5104
บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จำกัด
99/2 หมู่ที่ 2 ต.หลักฟ้า อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 ประเทศไทย
โทร. +66 (0) 3594 9740
แฟกซ์. +66 (0) 3594 9743
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (เบียนหัว) ลอง บินห์ วาร์ด, เบียนหัวซิตี้, จังหวัดดองไน, ประเทศเวียดนาม
โทร. +84 (0) 61 893 669
แฟกซ์. +84 (0) 61 893 668

แบบฟอร์มการติดต่อ

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และทางเราจะติดต่อกลับอีกครั้ง
นาย
นางสาว
นาง