โครงสร้างผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2536 โดยเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนของประเทศไทย โดยเริ่มแรกลงทุนภายใต้ชื่อ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด และได้ก่อตั้ง บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ในเวลาต่อมา ในช่วงเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา เราได้กลายเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำในประเทศไทยในฐานะกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจระหว่าง กลุ่ม บี.กริม, บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), และ บริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ซึ่งต่างก็เป็นผู้เล่นสำคัญในด้านวิศวกรรม ด้านนิคมอุตสาหกรรม และด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจ

บี.กริม

บี.กริม เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านพลังงาน, ระบบงานอาคารและระบบงานอุตสาหกรรม, สุขภาพ, ไลฟ์สไตล์, การขนส่ง, และอสังหาริมทรัพย์ บี.กริม ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของบริษัทฯ บี.กริม ได้เข้าไปร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำของไทยมากมาย เช่น กลุ่ม ซีพี, อมตะ คอร์ปอเรชั่น, และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี รวมทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่จากต่างประเทศ เช่น Siemens, United Technologies Corporation, Carrier, Sumitomo, Merck, Maquet, Carl Zeiss, KSB และ Hamon เป็นต้น

บริษัท ซัมมิท ซันไรส์ เอเนอร์ยี จำกัด

บริษัท ซัมมิท ซันไรส์ เอเนอร์ยี จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และธุรกิจจัดการการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 ภายใต้ชื่อ Sumitomo Corporation Group Company ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทการค้าชั้นนำที่มีบริการหลากหลายตั้งแต่การจำหน่ายสินค้าภายในบ้านและให้บริการเกี่ยวกับครัวเรือน การนำเข้าส่งออก และการประกอบธุรกิจในรูปแบบไตรภาคี (trilateral business transactions) ไปจนถึงการจัดหาเงินลงทุนสำหรับธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 และได้กลายมาเป็นบริษัทพัฒนาและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ประเภทนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทยอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยในปี พ.ศ. 2540 โดยเริ่มแรกใช้ชื่อ นิคมอุตสาหกรรมบางปะกง 2 ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งสิ้น 3 แห่งบนพื้นที่ทำเลหลักในประเทศไทยและเวียดนาม

บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี

บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2530 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มไทย-โตชิบาและกลุ่มมิตซุย บริษัทฯ เป็นนิคมอุตสาหกรรมเอกชนแห่งแรกของไทย ปัจจุบันมีโรงงานภายในนิคมกว่า 50 โรงงาน ซึ่งเป็นโรงงานที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐานและมีสหภาพแรงงาน สามารถสร้างมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่แรงงานกว่า 20,000 คนที่อาศัยในชุมชนรอบข้าง

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทนิคมอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้าของประเทศไทยและเป็นบริษัทแรกที่ใช้แนวคิดการจัดการนิคมอุตสาหกรรมแบบแบ่งเป็นหมวดหมู่ (Cluster) โดยจะมี cluster สำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ยานยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมระดับมาตรฐานสากลทั้งสิ้น 7 แห่งในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและอีก 1 แห่งในจังหวัดสระบุรี