คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของ บี.กริม เพาเวอร์ มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจพลังงานมากว่า 30 ปี และมีทีมงานมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความมุ่งมั่นในการผลิตพลังงานคุณภาพพร้อมการบริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

เรามุ่งมั่นที่จะก้าวเดินไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีมาตรฐานสากลในทุกๆ รายละเอียดของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาโครงการ ด้านการเงิน การก่อสร้าง และการบริหารจัดการธุรกิจโรงไฟฟ้า เราทำงานร่วมกันโดยมีทัศนคติที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ และก็มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในทุกสถานการณ์

บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำพาความเป็นอยู่ที่ดี ความเจริญรุ่งเรือง และความสุขมาสู่คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทางธุรกิจ และในขณะเดียวกันก็เอื้อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ให้แก่คนในสังคมไทย

อ่านต่อ
ดร. ฮาราลด์ ลิงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร

อ่านต่อ
โชติ ชูสุวรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - ประเทศไทย / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - สายงานปฏิบัติการ

อ่านต่อ
พีรเดช พัฒนจันทร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สำนักกฎหมาย / สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ (Renewable & Hybrid Projects) / สายงานพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

อ่านต่อ
นพเดช กรรณสูต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

อ่านต่อ
อรุณพันธ์ ภู่ทอง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานพัฒนาธุรกิจและโครงการ และสายงานการพาณิชย์และจัดซื้อจัดหา