คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของ บี.กริม เพาเวอร์ มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจพลังงานมากว่า 30 ปี และมีทีมงานมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความมุ่งมั่นในการผลิตพลังงานคุณภาพพร้อมการบริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

เรามุ่งมั่นที่จะก้าวเดินไปสู่ความเป็นเลิศ โดยมีมาตรฐานสากลในทุกๆ รายละเอียดของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการพัฒนาโครงการ ด้านการเงิน การก่อสร้าง และการบริหารจัดการธุรกิจโรงไฟฟ้า เราทำงานร่วมกันโดยมีทัศนคติที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ และก็มีความสามารถในการปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในทุกสถานการณ์

บี.กริม เพาเวอร์ ดำเนินธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำพาความเป็นอยู่ที่ดี ความเจริญรุ่งเรือง และความสุขมาสู่คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพันธมิตรทางธุรกิจ และในขณะเดียวกันก็เอื้อให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ให้แก่คนในสังคมไทย

อ่านต่อ
สุรศักดิ์ โตวนิชย์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานขายและการตลาด

อ่านต่อ
โชติ ชูสุวรรณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

อ่านต่อ
พีรเดช พัฒนจันทร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำนักกฎหมาย

อ่านต่อ
นพเดช กรรณสูต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน

อ่านต่อ
ญาณ มาคุด เทนเนอร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ธุรกิจระหว่างประเทศและวางแผนประเมินผลเทคโนโลยี

อ่านต่อ
ไพทูร ไพศาลสุขวิทยา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการ

อ่านต่อ
ดอน ทยาทาน

กรรมการผู้จัดการ
ประจำนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

อ่านต่อ
เชิดชาย ยิ่วเหล็ก

กรรมการผู้จัดการ
ประจำนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี

อ่านต่อ
พิชัย กาญจนรุจิวุฒิ

กรรมการผู้จัดการ
ประจำสวนอุตสาหกรรมบางกะดี

อ่านต่อ
ธีรเดช หรณพ

กรรมการผู้จัดการ
ประจำนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง