ข้อมูลบริษัท

เราเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย ที่ครอบคลุมทั้งในด้านการพัฒนาโครงการ การจัดการด้านการเงิน การก่อสร้าง และการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างใหม่

บริษัทฯ เริ่มดำเนินธุรกิจในปี พ.ศ. 2536 โดยเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าภาคเอกชนของประเทศไทย ในช่วงเริ่มต้นของการลงทุนเราใช้ชื่อ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด และได้มีการก่อตั้ง บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด ในเวลาต่อมา

เราคือบริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคมโดยรวม โดยการดำเนินธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารีและห่วงใยชุมชนโดยรอบ ทั้งนี้ ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร ทำให้ บี.กริม เพาเวอร์ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม และพลังงานหมุนเวียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าซื้อกิจการโรงผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมและมีแผนที่จะพัฒนาโครงการใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีก ปัจจุบัน บริษัทฯ จำหน่ายไฟฟ้าไปสู่โครงข่ายไฟฟ้าที่ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมกว่า 300 ราย โดยมีการให้บริการอย่างต่อเนื่องภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพ ตามมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ดำเนินกิจการอย่างเต็มความสามารถทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมุ่งมั่นมองหาโอกาสการลงทุนในเขตประเทศอาเซียน

ปัจจุบันเรามีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 2,878 เมกะวัตต์ และในปี พ.ศ. 2568 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมเป็น 3,502* เมกะวัตต์ และมีเป้าหมายเพิ่มกำลังการผลิตภายใต้สัญญารับซื้อไฟฟ้าที่ 7,200 เมกะวัตต์ทั่วภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบัน เราดำเนินการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ เชื้อเพลิงดีเซล พลังงานแสงอาทิตย์ และกำลังดำเนินการขยายไปสู่การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานลมอีกด้วย