ตำแหน่งงานว่าง

ด้วยวิสัยทัศน์ในการก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตพลังงานชั้นนำระดับโลก บริษัทฯ ได้ลงทุนขยายโรงงานผลิตไฟฟ้าภายใต้ชื่อ บี.กริม เพาเวอร์ และ อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 75,000 ล้านบาท เมื่อโครงการเหล่านี้แล้วเสร็จ เราจะก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดังนั้น เราจึงมองหาบุคลากรมืออาชีพที่มีความโอบอ้อมอารีในจิตใจ มีทักษะการทำงานที่เป็นเลิศ มีใจรักการบุกเบิกหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทางธุรกิจ และมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่มาตรฐานระดับโลก

บุคลากรมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์การทำงานและต้องการที่จะนำจุดแข็งของตนมาใช้ในการทำงานจะพบว่า บริษัทฯ ของเรามีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการพัฒนาและการเติบโตของพนักงานในทุกระดับในองค์กรของเรา

ประกอบไปด้วยสาขาอาชีพที่ความหลากหลาย นับตั้งแต่วิศวกรรม การเงิน การตลาด การสื่อสาร และยังเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาได้ร่วมงานกับเรา

โดยจะได้เรียนรู้ความชำนาญงานตามแผนกงานต่างๆ และวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนักงานระดับชำนาญการและผู้จัดการ นอกจากนี้ เราเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานโดยตรง และส่งเสริมให้นักศึกษาเหล่านั้นได้กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กรแบบนอกกรอบ และเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจด้วยความโอบอ้อมอารี

เราเปิดโอกาสให้ผู้พิการที่มีความสามารถได้เข้ามาร่วมงานกับเรา และในกรณีที่พนักงานของบริษัทฯ ประสบเหตุอุบัติเหตุสุดวิสัยถึงขึ้นทุพพลภาพ เราก็จะพยายามทุกวิถีทางในการรักษาสภาพการว่าจ้าง พร้อมกับจัดฝึกอบรมให้ตามความเหมาะสมต่อสภาพการทำงาน เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสในการทำงานที่เท่าทียมกัน

ติดต่อเพื่อร่วมงานกับเรา

กรุณาติดต่อ แผนกทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสอบถาม
โทร: +66 (0) 2710 3078 และ +66 (0) 2710 3091
หรือEmail: hr@bgrimmgroup.com