News

2 April 2018

MOU Signing Ceremony between B.Grimm Power and Korea Electric Power Corporation

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ พร้อมด้วย ดร.สุรชัย สายบัว กรรมการและกรรมการบริหารบริษัทฯ ร่วมในพิธีลงนามกรอบความร่วมมือในการพัฒนาระบบพลังงานไฟฟ้า โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) Mr.Jung Geum-yong, Vice President, New Business Promotion และ Mr.Paik Namgil, Director General, New Business Promotion ให้เกียรติเข้าร่วมลงนาม เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือระบบการกักเก็บและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสำหรับส่งไฟฟ้าอัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart Grid) ระหว่างทั้งสองบริษัท ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์